تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

تاریخ امروز:۱۴۰۰/۰۸/۰۴

IMG-LOGO

Image title


نظارت و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهره برداری


نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های احیا مستقیم کارشناسـان فنـی و با تجــربه شـرکت مهندسیـن مشـاور پیشگامـان فولاد جنوب در جریان راه اندازی و بهـره برداری از کارخانه های تازه تاسیس تولید فولاد و آهن اسـفنـجی مبتنی بر روش جدیـد احیا مستقیم ایرانی (PERED) در چهار پروژه بزرگ کشور شامل:

            


    * فولاد شادگان در استان خوزستان


    * فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی


    * فولاد  غدیر نی ریز در استان فارس


    * فولاد بافت در استان کرمان

    

حضوری فعال و تعیین کننده داشته اند. این حضور، جایگاه شایسته شرکت مهندسیـن مشـاور پیشگامـان فولاد جنوب را به مثابه برندی معتبر و شناخته شده در این زمینه ارتقا داد.


    * نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های گندله سازی


    * نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های کنسانتره


    * نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های ریخته گری


    * نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های فولاد سازی

پربازدیدترین خبرها

;