تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

تاریخ امروز:۱۴۰۰/۰۸/۰۴

IMG-LOGO

Image title


بازرســـی ســازه های بتنـی و فلـــزی


در زیرخلاصه ای از توانمندیهای شرکت مهندسین مشاور فولاد جنوب را که حاصل چندین سال تلاش کارشناسان حوزه بازرسی سازه ها هستند اشاره می گردد:


* بررسی وضعیت نشت سازه ها


* بازرسی از انکر بولت های سازه فلزی


* بررسی مقاومت بتن با دستگاه تست بتن


* بازرسی در زمان تعویض یا تعمیرات سازه ها


* بازرسی جوش سازه مطابق استاندارد AWSD1.1


* بازرسی از وضعیت سازه های فلزی از نظر خوردگی


* انجام تست های مخرب و NDT  بر روی سازه های بتنی


* بازرسی از وضعیت آچارکشی و گشتاورگیری پیچ و مهره های سازه های فلزی


* بازرسی از وضعیت پیچ و مهره های اسکلت فلزی از نظر شل بودن یا بریدن پیچ ها


* بازرسی چشمی از وضعیت سطح بتن از نظر خوردگی در بتن و گروت ،نمایان شدن و خوردگی آرماتورها


* بازرسی از وضعیت تیر و ستون های سازه فلزی از نظر دفرمگی، خوردگی،کمانش و سایر عیوب احتمالی

پربازدیدترین خبرها

;