دو شنبه, 26 خرداد 1399 ساعت 17:08:13
دسته بندی : اخبار شرکت بازدید : 319
انتقال زحمات و تلاش های پرسنل زحمتکش شرکت پیشگامان فولاد جنوب در بهره برداری از گندله سازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد توسط مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس تفضلی به سرپرست محترم وزارت صمت

انتقال زحمات و تلاش های پرسنل زحمتکش شرکت پیشگامان به سرپرست وزارت صمت