بازرسی کالا، قطعات و تجهیزات حین ساخت

این شـرکـت در شهرهـای بزرگ صنعـتی مانند تـهران، اهواز و اصـفهان اقــدام به استقرار تیم‌های بازرسی نموده و توانایی حضور در سایر مناطق را در اسرع وقـت دارد.

برخی گواهی های دریافت شده توسط تیم بازرسی:

  • تفسیـر مستندات رادیوگرافـی(RTI)
  • بازرسی سـاخت و خرید  تجهیزات صنعتی
  • تست امواج فراصوت (UT)
  • تـست ذرات مغناطیـسی(MT)  و تست مایعـات نافذ(PT)
  • بازرسی ســاخت پیچ و مهره

پروژه های در دست اقدام و اجرا شده:

  • انجام عملیات بازرسی بیش از 800 قلم کالا و قطعه با ارزش بالغ بر 700 میلیارد ریال در کارگاه‌های سازندگان مختلف
  • انجام بازرسی از کالاهای استراتژیک صنعت فولاد ( گیربکس، پمپ، مبدل‌های حرارتی و غیره)