نظارت و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهره برداری

 • نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های احیا مستقیم
  تیـم کارشناسـان فنـی و با تجــربه شـرکت مهندسیـن مشـاور پیشگامـان فولاد جنوب در جریان راه اندازی و بهـره برداری از کارخانه های تازه تاسیس تولید فولاد و آهن اسـفنـجی مبتنی بر روش جدیـد احیا مستقیم ایرانی (PERED) در چهار پروژه بزرگ کشور شامل:
  • فولاد شادگان در استان خوزستان
  • فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی
  • فولاد  غدیر نی ریز در استان فارس
  • فولاد بافت در استان کرمان

  حضوری فعال و تعیین کننده داشته اند. این حضور، جایگاه شایسته شرکت مهندسیـن مشـاور پیشگامـان فولاد جنوب را به مثابه برندی معتبر و شناخته شده در این زمینه ارتقا داد.

 • نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های گندله سازی
 • نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های کنسانتره
 • نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های ریخته گری
 • نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های فولاد سازی