ترکیب سهامداران

در زیر ترکیب سهامداران شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب را مشاهده می نمائید.