اعلام نتایج آزمون مشارکت پاس

شرکت کننده گرامی


با سلام

آزمون این مشارکت در تاریخ 1398/08/14 توسط مشاور منابع انسانی در برگزاری آزمونهای استخدامی شرکت فولادخوزستان با استفاده از متخصصین منابع انسانی و روانشناسی مبتنی بر تست ها و پرسشنامه های معتبر بین المللی در سطح زیر کارشناسی (فوق دیپلم و دیپلم) برگزار گردید و بعد از انجام تحلیل های لازم تمامی افراد شرکت کننده در شاخص های:

  1. اعتبار سنجی آزمون شخصیت
  2. ویژگی شخصیتی
  3. تناسب کلی شخصیت با شغل
  4. توانائی ادراکی
مورد سنجش قرار گرفته و با توجه به نمرات مکتسبه اولویت بندی شده و برای جذب نیروهای مورد نیاز در اختیار این مشارکت قرار گرفته اند.

بر این اساس در مرحله اول، 66 نفر که بنا به اظهار خودشان شرایط عمومی درج شده در آگهی را داشته اند به شرح زیر، بر اساس اولویت های انتخاب و برای انجام مراحل بعدی شامل بررسی مدارک، تکمیل پرونده و انجام آزمایشات طب صنعتی بدو استخدام دعوت بعمل آمده است.

بدیهی است درصورت عدم احراز شرایط لازم طبق مفاد آگهی، از نفرات بعدی به ترتیب رتبه اخذ شده دعوت به همکاری می گردد.

همچنین لازم به ذکر ا ست که بتدریج با توجه به مشخص شدن نیازهای آتی نسبت به اعلام ا سامی بعدی به ترتیب رتبه اخذ شده اقدام خواهد گردید.

مطابق شرایط ذکر شده در آزمون، کلیه افراد اعلام شده بنابه اظهار خود شان، بومی شهر ستان خواف بوده می بایست در مرحله تشکیل پرونده، مستندات لازم را حسب مفاد اعلام شده در آگهی ارائه نمایند و چنانچه جزء خانواده معزز شهدا و ایثارگران می باشند باید گواهی بنیاد امور شهید و ایثارگران ارائه نمایند .


شماره صندلی شناسه سیستمی کد ملی نام نام خانوادگی نام پدر
435 7812 769876651 بشیر عرب پور صفرعلی
403 7771 760251134 معین وحدانی مهرآبادی شکرالله
163 7412 760165831 محمد منصورزاده حسن
237 7506 760104182 اسماعیل بخشی مژن ابادی حسین
262 7537 859971041 رسول رحیم کریمی عباس
656 8142 760135886 فرشید تیموری بقسانی عبدالنور
381 7734 760314594 علی اصغر حسنی درمحمد
146 7385 760247129 محمود ساعدی رودی عبدالاحد
524 7935 760208591 یوسف مشروط تیزابی گل محمد
797 8316 760285861 مصطفی شوکتی تاج محمد
31 7205 760200580 فرزاد تیموری بقسانی عبدالنور
299 7612 760128091 مهران جهان پناه سنگانی خداداد
551 7974 760134081 ارش زنگنه علیرضا
111 7331 760257884 مهدی زنگنه محمد
131 7363 760031347 عبدالقادر حسنی سنگانی عبدالواحد
270 7552 760231346  معاذالله تیموری غلام نبی
580 8010 760127085 مهدی باسلیقه رحمت
1 7133 760140881 میثم راضی رودی محمدرضا
222 7486 769908561 احمد دلاور غلام یحیی
239 7508 760110697 محمد تابنده غلامرضا
255 7527 760021724 احمد صوفی زاده رودی اسماعیل
322 7643 760006423 روح الله طاهری عابدین
683 8179 922303861 رضا محدثی بختیار
750 8256 760058733 مرتضی اله دادی یارمحمد
483 7881 760264333 حسین الهی زرقری اسداله
692 8190 760173893 یاسر محمدپور نعمت اله
329 7656 769844839 محمد رزم آرا حبیب اله
691 8187 760057011 رضا زنگنه علی
219 7483 760140847 حمید عرب غضنفری غلام
494 7892 769828531 هادی اریامنش غلام حسین
698 8196 760124396 امان الله قریب مهرآبادی یارمحمد
783 8299 740076558 سیداحمد مقیمی پشته ئی سیدقربانعلی
416 7788 749813792 محمد سلیمان پور حسام الدین
28 7199 760160406 عبداله قادری مصطفی
157 7402 760273634 امید احراری قمرالدین
155 7400 760190542 ولی محمد تاجی رمضان
549 7970 760143838 حسین عرب غضنفری علیرضا
736 8236 922433135 مجتبی تعالی رودی فیض محمد
347 7680 760238812 داوود بخشی مژن آبادی غلام سرور
565 7990 720255074 عبدالله مرادی عبدالرحیم
781 8297 760103836 ذبیح الله عباسی محمدصالح
487 7885 760346135 بهزاد خوش معامله حبیب الله
572 7998 760088081 عبدالغفور قانونی مژن آبادی عبدالرحمن
295 7608 760153485 حمیدرضا مهری سلامی ابراهیم
234 7501 760287694 حسین اشجع سدهی حسن
282 7587 760162001 جمال رضائی موسی
302 7615 760208921 عباس افضلیان سلامی ابراهیم
632 8105 760133492 ادریس فاضلی سنگانی غلامحیدر
689 8185 760044198 مصطفی شیروژن محمد
2 7140 760227896 ایمان رضوانی ارزنه محمدنور
485 7883 760219516 پرویز دانای مهرآبادی غلامرسول
509 7914 760314799 حسین حسینی علی
523 7934 760107173 مهدی محمدپور سنگانی جان محمد
107 7323 میلاد رسولی عبدالحسین
115 7337 760188051 مهدی عرب پور بازمحمد
685 8181 760179212 رضا دلیر سدهی حسین
330 7657 760280703 احمد تیموری حفیظ آبادی کماجعلی
117 7345 760147167 اویس منصورزاده رودی غلامرضا
370 7714 760167257 امین رسولی سنگانی عظیم
212 7473 760140685 محمد تیموری حفیظ آبادی کماجعلی
696 8194 769875661 مهران ارشد علیرضا
735 8235 760084270 محمد بارای مهرآبادی غلامحسین
405 7773 760113009 اکبر نوروزیان علی محمد
753 8260 760291705 ایمان مرادی محمد صدیق
34 7209 760339201 محمدرضا مهرعلی ثانی علی
335 7665 760280711 یاسر تیموری حفیظ آبادی کماجعلی


مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی