شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 15:10:34
دسته بندی : اخبار شرکت بازدید : 1274
تقدیر و تشکر از فعالین پروژه های بهبود و تعالی سازمانی

توضیحاتی در خصوص مراحل اخذ گواهینامه تعهد به تعالی ارائه و سپس به منظور اطلاع رسانی در رابطه با برنامه استراتژیک شرکت و اهداف سال 98 گزارشی به سمع و نظر حضار رسانده شد.

در این مراسم که با حضور مدیر عامل، مدیران و اعضاء کمیته تعالی سازمانی شرکت مهندسین مشاورپیشگامان فولاد جنوب برگزار گردید ابتدا آقای بشیری مدیر تعالی سازمانی توضیحاتی در خصوص مراحل اخذ گواهینامه تعهد به تعالی ارائه و سپس به منظور اطلاع رسانی در رابطه با برنامه استراتژیک شرکت و اهداف سال 98 گزارشی به سمع و نظر حضار رسانده شد و همچنین مدیران برخی پروژه ها خلاصه ای از اقدامات انجام شده گزارش و در پایان جناب آقای تفضلی مدیر عامل ضمن تقدیر و تشکر ازمشارکت همکاران در پیشبرد پروژه های بهبود، تدوین اظهارنامه و جلسه سایت ویزیت، هدایائی به حاضرین تقدیم و برای سال جاری هدف گذاری شد تا با همت همکاران در سطح تقدیر نامه در جایزه تعالی سازمانی حضور یابند.