چهار شنبه, 24 دی 1399 ساعت 08:37:44
دسته بندی : اخبار شرکت بازدید : 292
برگزاری جلسه خود ارزیابی تعالی سازمانی شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در سال 1399

برگزاری جلسه خود ارزیابی تعالی سازمانی شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در سال 1399

در این جلسه که روز شنبه مورخ 1399/10/20 با حضور تیم مشاور تعالی سازمانی و مدیران و روسای شرکت پیشگامان فولاد جنوب ، با هدف بررسی معیارها و استراتژی های سازمان بر اساس مدل مربوطه برگزار شد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت .