blog image چهار شنبه, 14 اسفند 1398 ساعت 08:26:45
دسته بندی : اخبار شرکت بازدید : 468
تبریک راه اندازی اولین فید ورودی گندله خام در سناباد به مدیریت شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد و مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب

پرسنل تلاشگر شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب با همکاری شرکت فکور صنعت و نظارت کارفرما موفق به راه اندازی اولین فید ورودی گندله خام به کوره گندله سازی گردیدند

به گزارش مهندس داریوش سلطانی مدیر محترم گندله سازی شرکت توسعه صنعتی و معدنی فراگیر سناباد در راستای راه اندازی پروژه گندله سازی این شرکت، پرسنل تلاشگر شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب با همکاری شرکت فکور صنعت و نظارت کارفرما موفق به راه اندازی اولین فید ورودی گندله خام به کوره گندله سازی گردیدند. ایشان ضمن تبریک به مدیر عامل محترم شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد و مدیر عامل محترم مهندسین مشاور پیشگامان و تشکر و قدر دانی از پشتیبانی این بزرگوران و تمامی همکاران شاغل در این پروژه، اطمینان داد با مدیریت خردمندانه موجود و تلاش کارکنان سناباد و پیشگامان بزودی شاهد تولید گندله با کیفیت در این مجموعه تولیدی خواهیم بود.
مدیریت شرکت پیشگامان فولاد جنوب نیز از مدیریت خوب و مثال زدنی مدیران محترم این پروژه که با حضور تمام وقت خود و کار جهادی در شهر سنگان موجبات افزایش تولید کنسانتره و سرعت راه اندازی گندله سازی را فراهم می نمایند تشکر و قدر دانی می نماید.