شنبه, 24 خرداد 1399 ساعت 12:11:29
دسته بندی : اخبار شرکت بازدید : 650
تیم ترکیبی پرسنل باتجربه و جوان شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در راه اندازی و به ظرفیت اسمی رساندن تولید گندله در شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در ماه اول بهره برداری

تیم ترکیبی پرسنل باتجربه و جوان شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب 

تیم ترکیبی پرسنل باتجربه و جوان شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در راه اندازی و به ظرفیت اسمی رساندن تولید گندله در شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در ماه اول بهره برداری