آموزش و توسعه

آموزش و توسعه

آموزش و توسعه

اطلاعیه

تقویم آموزشی تیر ماه 1401

نحوه اجرا مهلت زمانی ثبت نام تاریخ شروع دوره

مدت زمان

دوره (ساعت)

ظرفیت

(نفر)

رشته تحصیلی عنوان دوره آموزشی ردیف
مجازی 1401/04/20 1401/04/29 16 10 عمران دوره آموزشی تحلیل و طراحی فوندانسیون ماشین آلات صنعتی 1
مجازی- حضوری 1401/04/20 1401/04/28 24 10 برق آموزش نرم افزار ETAP 2
حضوری 1401/04/14 1401/04/16 16 15 مکانیک مبانی خوردگی و روش های حفاظت 3
مجازی 1401/04/18 1401/04/21 16 15 قراردادهای طرح و ساخت و فیدیک 4

همکاران محترم می توانند از طریق رابطین آموزشی مربوطه در دوره های آموزشی مذکور (براساس نیاز شغل) ثبت نام نمایند.

شماره تماس

نام و نام خانوادگی رابطین آموزشی واحد سازمانی

7716

جناب آقای احسان قاسمی

طراحی مهندسی

7693

جناب آقای رضا احمدی

نظارت عالیه

جناب آقای عبدالامیر جامعی زاده

خدمات پشتیبانی و فنی

09128248214

جناب آقای علی زمانی احمد محمودی

اسلب عریض

8330

جناب آقای هامان مرادی

زمزم 3

7778

سرکار خانم شقایق سلطانی علاسوند

مدیریت منابع انسانی

7791

جناب آقای محسن دارابی

مدیریت مالی

09351315533

جناب آقای عزیزی زاده ایمنی

7796

جناب آقای امین باوی زاده

فناوری اطلاعات و ارتباطات

8579

جناب آقای سید ابوالحسن بهروز نژاد

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true” ajax=”false”]