پیاده سازی سیستم PM & Coding

پیاده سازی سیستم PM & Coding

پیاده سازی سیستم PM & Coding

خدمات مشـاوره مهندسـی به تمامـی شرکت‌هـای صنعتـی جهـت تهـیه و تدوین دستورالعمل اختصاصـی کدگذاری و PMقطعات و تجهیزات صنعتی

پیاده سازی سیستم PM & Coding

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان با تشـکیـل گروه کدینـگ و PM قطعـــات و تجهـیـزات بدنبال انجــــام پـــروژه‌های تخـصصــی متنـــوع برای کارفرمــایــان مختــلف با بکـــارگیـری جــوانان مستـعد و متخصصیـــن زبر دست بـــومی می باشد.
ایـن تیـــم با ابــداع  و بروزرسـانی سیستــم‌های متنـــوع کـدگـــذاری، مـوفــق به توسعـــه سیسـتمـــی انعطـاف پذیــر با سـاختـاری مبتنی بر هویت قطعات و تجهیزات شــده که تـوانایـی مــدیریت ارکان مختلـف گـردش کالا ( سفارش ســاخت، انبار، تعمـیـرات، تعمیــرات دوره‌ای و PM ) را دارد.  این سیستم همچـنین می تواند از خرید اقلام مشـابه در سیستم انبـار داری و خـرید  در صنــایع مختلــف جلوگیری کند.
با توجه به تجارب کسب شده، شـرکت پیشگامان قادر است در این زمینه خدمات مشـاوره مهندسـی را به تمامـی شرکت‌هـای صنعتـی جهـت تهـیه و تدوین دستورالعمل اختصاصـی کدگذاری و PMقطعات و تجهیزات صنعتی ارائه نماید.
ضمنا با توجه به اینکه در بعضی از شرکت ها روش های قدیمی را برای کدینگ قطعات بکار برده اند که باعث افزایش موجودی انبارهای واحدها بعلت کدینگ متفاوت اقلام مشابه گردیده است این امکان را دارد که نسبت به اصلاح و یکپارچه سازی کدینگ قدیمی به روش نوین اقدام نماید.
همچنین بمنظور مدیریت کدهای تولید شده نرم افزار سیستم مدیریت یکپارچه(MIS) توسط کارشناسان خبره این شرکت تهیه و قابل ارائه می باشد.

دستاوردها و سوابق کاری

  • کد گذاری کارخانه ی احیا شامل شفت اصلی کوره، ریفرمر، کلوخه شکن، انواع کمپرسور، گیر بکس، ولو، شوت و غیره
  • کدگذاری ایستگاه های برق شامل انواع ترانسفورماتور ها، تابلوهای برق، کلید ها و امثال آن
  • کد گذاری تصفیه خانه و پمپ خانه ها شامل انواع تجهیزات RO، پمپ، ولو، فیلترها و مانند آن
  • کدگذاری انواع جرثقیل و بالابر شامل جرثقیل های سقفی و کامیونی و آسانسورهای صنعتی
  • کد گذاری انواع سیستم های غبار گیر صنعتی
  • تهیه بیش از 5000 فرم PM در شرکت‌های فولاد شادگان و صنعتی معدنی سناباد (توسعه ملی)
  • شناسایی 1000 موقعیت نصب تجهیزات در شرکت‌های فولاد شادگان و صنعتی معدنی سناباد
  • ارایه مشاوره جهت تدوین دستورالعمل کدگذاری و PM به شرکت فولاد میانه و فولاد کاوه اروند
  • شناسایی و کدگذاری بیش از 5000 دستگاه در شرکت‌های فولاد شادگان و صنعتی و معدنی سناباد
  • انجام عملیات کدینگ بیش از 50/000  قطعه در شرکت‌های فولاد شادگان و صنعتی و معدنی سناباد