نظارت و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهره برداری خطوط تولید زنجیره فولاد

نظارت و مشاوره

نظارت و مشاوره

خدمات نظارت و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهره برداری خطوط تولید زنجیره فولاد

نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های احیا مستقیم در جریان راه اندازی و بهـره برداری از کارخانه های تازه تاسیس تولید فولاد و آهن اسـفنـجی
مبتنی بر روش جدیـد احیا مستقیم ایرانی (PERED) در چهار پروژه بزرگ کشور شامل:

 

شادگان : فولاد شادگان در استان خوزستان

میانه: شرکت سهامی فولاد میانه در استان آذربایجان شرقی

نی ریز: فولاد  غدیر نی ریز در استان فارس

کرمان: فولاد بافت در استان کرمان

حضوری فعال و تعیین کننده داشته اند. این حضور، جایگاه شایسته شرکت مهندسیـن مشـاور پیشگامـان فولاد جنوب را به مثابه برندی معتبر و شناخته شده در این زمینه ارتقا داد.

راه اندازی و بهره برداری ، نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، از واحد های گندله سازی

مشاوره،  نظارت، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های کنسانتره

نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های ریخته گری

انجام نظارت، مشاوره، تکمیل نصب، راه اندازی و بهره برداری از واحد های فولاد سازی