مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

از یک قطعه تک پارتی مانند پیچ و مهره استاندارد تا یک تجهیز کامل مانند مبدل حرارتی

در زمینه نقشه کشی صنعتی تیم موجود با وجود برخورداری از متخصصین مجرب با بکار گرفتن ابزارهای پیشرفته در قالب استانداردهای معتبر جهانی ( DIN , API , ANSI , … ) اقدام به تهیه شناسنامه فنی ابعادی می نماید. در این شناسنامه کلیه تلورانس های ابعادی و هندسی، صافی سطوح، انطباقات و … لحاظ میگردد. همچنین در صورت لزوم نقشه های سه بعدی و انفجاری از قطعات اسمبل شده تهیه می شود.
ترسیم نقشه های صنعتی اولین گام ساخت و تولید برای رسیدن به محصول نهائی است و داشتن یک نقشه کامل با اصول علمی به همراه استانداردهای روز دنیا یکی از نیازهای مبرم کارگاههای ساخت می باشد، به همین منظور تیم نقشه کشی صنعتی این شرکت با برخورداری از متخصصین مجرب در این زمینه و با استفاده از ابزارآلات پیشرفته و دقیق اندازه برداری و همچنین مجهز بودن به نرم افزارهای مدرن (Mechanical Desktop وAutocad ,Catia ,Solidworks)  و آشنایی کامل به استانداردهای JIS و DIN ,ISO ,API ,ANSI اقدام به تهیه شناسنامه فنی ابعادی می نماید. در این شناسنامه کلیه تلورانس های ابعادی و هندسی، صافی سطوح، انطباقات و … لحاظ می گردد. همچنین در صورت لزوم نقشه های سه بعدی و انفجاری از قطعات اسمبل شده تهیه می شود.

طیف فعالیت تیم نقشه کشی این شرکت اگرچه بسیار گسترده است اما برای هر حوزه فعالیت، متخصصین نقشه کشی خاصی اشتغال بکار دارند. سفارشات نقشه کشی که به این شرکت ارجاع داده می شود ممکن است از یک قطعه تک پارتی مانند پیچ و مهره استاندارد تا یک تجهیز کامل مانند مبدل حرارتی باشد، همچنین برای برخی نقشه های سازه ای و مخازن که نیاز به ارائه جزئیات خاصی در نقشه می باشد، متخصصین همان حوزه اقدام به تایید نهایی نقشه ها می نمایند.