بازرسی کالا، قطعات و تجهیزات حین ساخت

بازرسی کالا، قطعات و تجهیزات حین ساخت

بازرسی کالا، قطعات و تجهیزات حین ساخت

تست فنی، بازرسی، بازبینی و تفسیر مستندات

برخی از گواهی های دریافت شده توسط تیم بازرسی:

  • تفسیـر مستندات رادیوگرافـی(RTI)
  • بازرسی سـاخت و خرید  تجهیزات صنعتی
  • تست امواج فراصوت (UT)
  • انجام تـست ذرات مغناطیـسی(MT)  و تست مایعـات نافذ(PT)
  • بررسی فنی ســاخت پیچ و مهره

 

پروژه های در دست اقدام و اجرا شده:

* انجام عملیات بازرسی بیش از 800 قلم کالا و قطعه با ارزش بالغ بر 700 میلیارد ریال در کارگاه‌های سازندگان مختلف

* انجام بازرسی از کالاهای استراتژیک صنعت فولاد ( گیربکس، پمپ، مبدل‌های حرارتی و غیره)