توسعه و پشتیبانی سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS)

طراحی، اجرا و پشتیبانی Management Information System

سیستم های یکپارچه اطلاعات مدیریت (MIS)

امروزه سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه، برای سازمان‌ها اهمیتی حیاتی داشته و با فراهم نمودن بستر اطلاعات مدیریتی مناسب در مراحل مختلف تصمیم‌گیری، به مدیران در جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده کمک می نماید.

شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب در حال حاضر در سه محیط (Platform) مختلف:

  • محیط MIS
  • نرم افزار تحت وب با معماری MVC
  • محیط موبایل
با حفظ یکپارچگی سیستم های نرم افزاری خود را توسعه داده است.