اهواز، کوی باهنر ، انتهای بلوار صداقت شرقی، میدان ستایش، ساختمان یاوران فولاد
شنبه تا چهارشنبه: 07:00 - 16:00

توسعه و پشتیبـانی شبکه های کامپوتری

توســعه و پشتیبـانی شبکه

توســعه و پشتیبـانی شبکه های کامپوتری

طراحی، نظارت، اجرا، نگهداری و شستیبانی انواع شبکه های کامپیوتری

توسعه و پشتیبـانی شبکه های کامپوتری

  1. مشاوره، طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و ارائه سرورهای تخصصی
  2. تست و تحلیل شبکه موجود در سازمان و ارائه راهکارهای بهینه سازی
  3. طراحی و پیاده سازی شبکه های پیشرفته LAN وWAN مبتنی بر فناوری روز
  4. نصب و راه اندازی ارتباطات شبکه بیسیم Wireless
  5. نگهداری و پشتیبانی اتاق سرور و Center Data مبتنی بر فناوری روز
  6. نگهداری و پشتیبانی سیستم تلفن اینترنتی VOIP
  7. راهکارهای بهبود کیفیت سرویسهای مختلف شبکه
  8. نگهداری و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات زیرساخت