Tag: استارت اولیه کوره فولادسازی شرکت فولاد شادگان با موفقیت

استارت اولیه کوره فولادسازی شرکت فولاد شادگان با موفقیت انجام شد

استارت اولیه کوره فولادسازی شرکت فولاد شادگان با موفقیت انجام شد

“برگی زرین در کارنامه شرکت پیشگامان فولاد جنوب“ پس از تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران این پروژه و راهبری تیم نظارت شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، فاز اول راه اندازی واحد فولاد سازی شرکت صنعت فولاد شادگان با موفقیت اجرا شد. سه شنبه 23 آبان 1402 با در مدار قرار گرفتن تراسفورماتور کوره توسط پست برق 33 کیلو…

ادامه مطلب