شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کارگران استان در رشته های مفاهیم و قرائت در دو گروه آقایان و بانوان ، هشتم و نهم دی ماه 1401 در استان خراسان جنوبی برگزار گردید که نمایندگان شرکت پیشگامان فولاد جنوب مستقر در مجتمع فولاد قاینات، در دو رشته قرائت و مفاهیم موفق به کسب مقام های برتر در سطح استان شدند .

سرکار خانم خسروی در رشته مفاهیم به مقام نخست، و سرکار خانم درمانی به مقام سوم این رقابتها دست یافتند. در رشته قرائت بانوان نیز ، سرکار خانم حسینی مقام سوم را کسب نمودند.

پاسخ بدهید