رفع مشکل اتوماسیون کوره 2 فولاد سازی در شرکت فولاد خوزستان

به گزارش مهندس مجدم سرپرست پروژه های اتوماسیون شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، اتوماسیون کوره دو فولاد سازی که بعلت اختلال در شبکه برق به طور کامل مختل شده بود، توسط همکاران این واحد و با تست، تعویض و رفع ایراد از سیستم نرم افزاری و سخت افزاری مجددا به مدار تولید برگشت. مجدم در انتها از پرسنل تعمیرات فولاد سازی و مدیریت محترم اتوماسیون و همکاران تلاش گر خود تشکر و قدردانی نمود.

مدیریت شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب نیز از تلاش های شبانه روزی آقای مهندس مجدم و سایر همکاران ایشان که با رعایت تمامی مقررات ایمنی اجرائی می گردد تشکر و قدردانی نموده و آرزوی سلامتی و بهروزی جهت تمامی عزیزان دارد.

پاسخ بدهید