برگی زرین در کارنامه شرکت پیشگامان فولاد جنوب

پس از تلاش های شبانه روزی دست اندرکاران این پروژه و راهبری تیم نظارت شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فولاد جنوب، فاز اول راه اندازی واحد فولاد سازی شرکت صنعت فولاد شادگان با موفقیت اجرا شد.

سه شنبه 23 آبان 1402 با در مدار قرار گرفتن تراسفورماتور کوره توسط پست برق 33 کیلو ولت، استارت اولیه کوره فولاد سازی شرکت صنعت فولاد شادگان با حضور مدیران و مسئولان این شرکت و تیم نظارت شرکت پیشگامان فولاد جنوب با موفقیت انجام شد.

پاسخ بدهید