اهواز، کوی باهنر ، انتهای بلوار صداقت شرقی، میدان ستایش، ساختمان یاوران فولاد
شنبه تا چهارشنبه: 07:00 - 16:00

همه اعضای تیم

کادر اداری

کادر اداری مرکب از تیم بازرگانی، مالی و منابع انسانی

کادر اداری
مدیریت و کارمندان
کارشناسان طراحی و مهندسی

دپارتمان های ساختمان، برق ، مکانیک و ابزار دقیق و برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارشناسان مشاوره و نظارت

کارشناسان بازرسی، مشاور و نظارت عالیه